Společenské akce
Divadlo z Pošumaví

Zájezd do pivovaru

6. dubna 2019

Návštěva katedrály Svatého Bartoloměje – plzeňská věž

Plzeňský pivovar Šalanda – "Cesta pivovarského tovaryše"

Přihlásit se můžete u Michaely Valešové na telefonním čísle 724 327 807 nebo na emailu michaela1309@seznam.cz

Zájezd na Moravu

26. září – 28. září 2019

Přihlásit se můžete u Michaely Valešové na telefonním čísle 724 327 807 nebo na emailu michaela1309@seznam.cz.


Maškarní pro děti

3. března 2019 od 14.00

Maškarní pro děti pořádáme v sálu hotelu Srní ve spolupráci s obecním úřadem Srní.