Společenské akce

Divadlo z Pošumaví

Zájezd na Moravu

17. září – 19. září 2020

Přihlásit se můžete u Michaely Valešové na telefonním čísle 724 327 807 nebo na emailu michaela1309@seznam.cz.

Pohádkový les

Zámecký park Žihobce

Pohádková stezka v Sušici

31. 10. 2020

Pohádková stezka bude pořádána ve spolupráci s rodinným centrem Medvídek.

Mikulášská besídka

Mikulášskou besídku pořádáme v kulturním domě Podmokly ve spolupráci s obecním úřadem Podmokly.

Nebíčko a peklíčko
na hradě Rabí